עסקים

לבעלי העסקים הקטנים בכלל וביאנוח ג'ת בפרט,
המדינה החליטה לסייע לכם בעת הזו של מגיפת הקורונה, מצורף מסמך של מנכ"ל השלטון המקומי לעיונכם ושימושכם.
באמונה נעמוד במשימה,
מודי סעד
ראש המועצה