הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
יאנוח ג'ת סביון שבגליל
מועצה מקומית
יאנוח ג'ת

פרוטוקול ישיבת צוות קורונה יישובי להערכת מצב, נערכה ביום 14.2.2021 בלשכת ראש המועצה

תאריך: 15/02/2021

משתתפים ה"ה :

המועצה המקומית יאנוח-ג'ת : מועד'אד סעד - ראש המועצה, ג'אלב סיף - מ"מ מנכ"ל המועצה, כאמל ברכאת - מנהל הרווחה, מערוף עאמר - מ. עיר ללא אלימות, נדים ביבאר - מנהל מ. החינוך, מופלח ברכאת - מ. מבנים, עאדל סעיד - מ. שפע.
פיקוד העורף :  זיאד סעיד, לואי פלאח ורודי סעד.
משטרה : ספא סעדו.
להלן הנושאים, הנתונים , וההנחיות שניתנו :

  1. היום ביאנוח-ג'ת 161 מאומתים ( אתמול התווספו 38 מאומתים שמהווים 40% מהמתווספים בכל הנפה ?) מהם 13 חדשים, 958 מאומתים במצטבר, יש לנו אחוז החיוביים הגבוהה בנפה לנבדקים, אתמול היו לנו 58 בדיקות בלבד, יש לנו רק 205 מבודדים וכעת אכיפת הבידוד לוקה בחסר משווע ואף היו אמורים להיות בבידוד ולפי המדד המקובל לפחות 600 מבודדים ,  1790  מחוסנים מנה ראשונה, 733מחוסנים שתי המנות.
  1. היעד המרכזי שלנו כעת החיסונים, ב- 16.2.2021 משעה 16עד שעה 20 פותחים תחנת חיסונים באולם הספורט ביאנוח  , עד אז ייעשה מאמץ הסברתי ייחודי הכולל : כריזה, הפצת קול קורא ופניה לתושבים ברשתות הקשר החברתיות. כל עובדי המועצה והמורים יחוסנו, באחריות נדים ביבאר להביא לראש המועצה דו"ח כתוב בשמות המורים שהתחסנו, כמה לא התחסנו, ומי אלו שלא מעוניינים להתחסן וכמה מהם היו חולי קורונה וזאת עד מחר, וכמה תלמידים מעל גיל 16 התחסנו וכמה מהם היו נשאים . גאלב סיף יכין דו"ח דומה לעובדי המועצה. מערוף עאמר יגייס את בנות השרות הלאומי, יתן לכל אחת רשימות של כ- 50 שם, הן תתקשרנה אתם ע"מ לעודד אותם להתחסן, באחריות המרכז הקהילתי והרווחה להתרכז בגילאי 50 ומעלה ולקרוא להם להתחסן.
  2. הרווחה תקיים קשר עם המבודדים וידגישו בפניהם לשמור על הבידוד.
  3. המשטרה תמשיך באכיפה ותעלה את רף נקיטת הסנקציות עד למקסימום ותגביר את נוכחותה.
  4. העורף ממשיכים בהסברה מוגברת וזיאד הבטיח לנסות ולארגן כריזה לימי שני ושלישי,
  5. גאלב סיף ינסח קול קורא בתוכן ההחלטות, שיחתמו עליו המועצה, ההנהגה הדתית, המשטרה והעורף.
  6. החוקרים ימשיכו בעבודתם.
  7. חובה לדווח על כל חריגה מהנחיות משרד הבריאות, במיוחד בנוגע למפירי בידוד.
  8. בלוויות לא יוצבו כסאות לישיבה, יש להסתפק במושבים שמסביב , מספר מקבלי המנחמים למיניהם בכל מקרה לא יעלה על 15 איש. יוצב שלט בשתי השפות ובשתי הקומות שהשהיה בבית העם אסורה פרט לקרובים האמורים, באחריות עאדל סעיד ומופלח ברכאת ליישם את ההחלטה, והיא תובא בקול הקורא שיכין גאלב סיף.

בכבוד רב,
גאלב סיף
מ"מ מנכ"ל המועצה
הערה חשובה : פואד עאמר יפרסם תוכן פרוטוקול זה באתר המועצה.​