חדשות ועדכונים

  
  
10/06/2021מכרז 27/2021 שיפוץ מגרש כדורגל והנגשה לבעלי צרכים מיוחדים
10/06/2021טופס להגשת מועמדות למכרז פנימי / חיצוני.
07/06/2021טיוטא -צו המיסים 2022
07/06/2021מכרז 26/2021 בדק בית ומתקני משחקים לגנים
02/06/2021מכרז 4/2021 לתפקיד ממונה על שרותי חירום וביטחון
27/05/2021איסור שימוש במשחקיה בכפר ג'ת
09/05/2021מודעה בדבר שדרוג ושיפוץ מבני ציבור ודת ביאנוח ג'ת מכרז משכ"ל חש/7/2020
09/05/2021הצעת מחיר 25/2021 לתכנון הנגשה פרטנית לתלמיד עם לקות פיזית בגן הפרפרים
09/05/2021מכרז פנימי \חיצוני כ"א 2021\3 - עו"ס מרכז עוצמה
22/04/2021עדכון- תווי מזון
21/03/2021מיצוי פוטנציאל הזכאים לתווי מזון
11/03/2021הצעת מחיר 16/2021 שיפוץ מועדון קשישים ומועדניות ​
07/03/2021פרסום מכרז קב"ט 3/2021
25/02/2021הרשמה לגני חובה וטרום חובה
25/02/2021בירור זכאות וביצוע מעקב לחלוקת תווי מזון-עדכון
15/02/2021פרוטוקול ישיבת צוות קורונה יישובי להערכת מצב, נערכה ביום 14.2.2021 בלשכת ראש המועצה
31/01/2021מכרז כ.א מס' 2021\1 - יועץ משפטי חיצוני למועצה
21/01/2021למועצה דרוש\ה רכז/ת עוגן בקהילה
18/01/2021​תווי מזון - שופרסל מעודכן النص الصحيح والأخير
18/01/2021הארכת מועד ל הזמנה להצטרפות לרשימת הספקים , הקבלנים ונותני השרות במועצה
24/12/2020הצעת מחיר 73/2020 הנגשה אקוסטית במבני חינוך יאנוח גת
10/12/2020מכרז פנימי מס' כו"א 5/2020 - יועצת לקידום מעמד האישה
09/12/2020מכרז זוטא 11/2020 התאמת מרחבי למידה ביסודי אלחכמה גת
09/12/2020הצעת מחיר 56/2020 באתר לתכנון ורישוי מרכז הפעלה והתאמות
01/11/2020פרסום מכרז להטמעת תוכנית הדיגיטציה
1 - 25הבא

​​