חברי המועצה

​​שם החברתפקיד
מודי סעדראש המועצה
סלמאן ביסאןסגן ראש המועצה
ראיד חמדאןחבר
השאם עבידחבר
דיב פרג'חבר
עאמר סעדחבר
תיסיר עג'מיהחבר
רובין ביבארחבר
מהנא ברכאת​
חבר
ראמי עאמרחבר