הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
יאנוח ג'ת סביון שבגליל
מועצה מקומית
יאנוח ג'ת

תשתיות ופיתוח

מנהל המחלקהחאתם עג'מיה

שעות פעילות

קבלת קהל: בכל יום א-ה משעה 8:00-15:00
שעות מענה טלפוני: בכל יום א-ה משעה 8:00-15:00

ייעוד המחלקה:

מנהל מחלקת תשתיות ופיתוח הינו הסמכות המקצועית בתחום תפקידיו המפורטים להלן:

  • תכנון במרחב המועצה- ייזום וקידום תכנית מתאר, תכניות מפורטות וכל יתר התכניות והמסמכים האחרים הדרושים למועצה לצרכי תכנון בתחומה או לצרכי תכנון מרחב התכנון המקומי שתחומה של המועצה נכלל בו, וכן בקרת תכניות המוגשות על ידי יזמים אחרים למוסדות התכנון לפי חוק התכנון והבניה.
  • הפיקוח בנושאי בנייה- מילוי תפקיד שהוטל על פי חיקוק על מהנדס.
  • כל נושאי המקרקעין בתחום שיפוט המועצה.
  • כל העבודות הציבוריות המבוצעות על ידי המועצה או מטעמה, כגון פריצת כבישים, הרחבת רשת חשמל, מים וביוב, בזק וכו'.
  • תחבורה: תכנון ובניית הסדרי תנועה ברחבי הישוב, הוספת חניות והרחבת חניונים קיימים.
  • פיתוח גינות ופארקים ציבוריים: הכנת תכנית אב לגנים ציבוריים ופיתוח ושדרוג המתקנים הקיימים.
  • פיתוח והרחבת שכונות חדשות כדוגמת שכונות חיילים משוחררים ביישוב .
  • המחלקה אחראית על תיאום ופיקוח עבודות הפיתוח והתשתיות בשכונות היישוב

מחלקת תשתיות ופיתוח אמונה על ביצוע מדיניות המועצה בתחום הבינוי והפיתוח הציבורי ועיצוב סביבת המגורים, לרבות ייעוץ מקצועי הקשור במגמות התפתחות המועצה בעתיד, תוך שימת דגש על איכות חיים ושמירה על צביון המועצה.​

בעלי תפקידים

שם תפקיד טלפון דואל

יחידות