הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
יאנוח ג'ת סביון שבגליל
מועצה מקומית
יאנוח ג'ת

מנכ"ל המועצה

מנהל המחלקהמנכ"ל

שעות פעילות

קבלת קהל: בכל יום א-ה משעה 8:00-15:00 
שעות מענה טלפוני: בכל יום א-ה משעה 8:00-15:00

​תפקיד המנ​​​כ"ל:

מנכ"ל המועצה אחראי לביצוע מדיניות ראש המועצה , אחראי להקמה ארגון והפעלה של המשאבים המנהליים והנהלים של הרשות המקומית, תוך שמירה על החוקים הצווים והתקנות התקפים במדינה, בשירות הציבורי, במשרד הפנים וברשות עצמה.

בת​חומי אחריותו:

  • אספקת כלל הצרכים והשירותים העירונים לתושבים באופן יעיל ואפקטיבי תוך ניהול ותיאום פעילות המועצה על כל מחלקותיה לשם הבטחת איכות החיים ושביעות הרצון של התושבים והעובדים. 
  • אחראי לייזום לתכנן ולפתח בתחומים הבאים שבאחריותו: תשתיות הישוב- תאורה, מים, ביוב, כבישים ומדרכות שפ"ע ותחזוקה שוטפת של שטחים ציבורים ומבנה ציבור, ביטחון, פיקוח, רישוי עסקים ושילוט, גינון, וטרינר, איכות הסביבה, תחבורה ועוד`...
  • זימון ישיבות המועצה, לרישום הפרוטוקול, להפצתו ושמירתו במשרדי המועצה.
  • זימון הועדות השונות במועצה ולתפעולם של רשמי הועדות.
  • מנהל תקין: גיבוש נהלים ודפוסי עבודה בתחומי האתיקה והמנהל התקין.
  • מכרזי הרשות: אחראי להכנת המכרזים יחד עם הגורם הרלבנטי במועצה, לפרסומם, לקבלת ההצעות, לכינוס ועדת המכרזים, לקבלת החלטת ראש המועצה ולהוצאה לפועל של ההחלטה.


בעלי תפקידים

שם תפקיד טלפון דואל

יחידות