הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
יאנוח ג'ת סביון שבגליל
מועצה מקומית
יאנוח ג'ת

מבקר המועצה

מנהל המחלקהמבקר המועצה

שעות פעילות

​קבלת קהל: בכל יום א-ה משעה 8:00-15:00
שעות מענה טלפוני: בכל יום א-ה משעה 8:00-15:00

​תפקיד המבקר:

תפקידי המבקר מוגדרים בצו המועצות המקומיות ולהלן העיקריים שבהם:

  • המבקר יבדוק אם פעולות המועצה נעשות עפ"י החוק ע"י המוסמכים לכך ותוך שמירה על טוהר המידות ועל עקרונות היעילות והחיסכון.
  • המבקר יבדוק את כל פעולות המועצה, ראש המועצה, חברי המועצה ועובדי המועצה, עמותות נתמכות , מתנ"ס ,עפ"י המפורט לעיל.
  • המבקר יבדוק את הנהלת החשבונות של המועצה ואת אופן שמירת רכושה.

עצמאות המבקר:

החוק מעניק למבקר עצמאות רבה לצורך מילוי תפקידו, ולצורך כך:

  • המבקר יקבע את תכנית עבודתו השנתית ואת דרכי ביצועה עפ"י שיקול דעתו.
  • חובה למסור למבקר עפ"י בקשתו כל מידע או מסמך אם בע"פ אם בכתב ואם במדיה אלקטרונית הנחוצים לו לצורך מילוי תפקידו.
  • למבקר תהיה גישה לכל מאגר מידע ולכל בסיס נתונים הקיים במערכת.
  • חובה להזמין את המבקר לכל ישיבה הן של המועצה והן של כל ועדה של המועצה.

דו"חות ביקורת:

  • את ממצאיו מרכז המבקר בדו"ח שנתי שנדון תחילה בוועדת הביקורת, לאחר מכן במליאת המועצה ולאחר מכן הוא מפורסם לציבור הרחב.
  • באופן מעשי רשאי כל תושב לעיין בדו"ח הביקורת הן באתר האינטרנט הן במזכירות המועצה או בספריה העירונית והן בארכיון המועצה.

בעלי תפקידים

שם תפקיד טלפון דואל

יחידות