הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
יאנוח ג'ת סביון שבגליל
מועצה מקומית
יאנוח ג'ת

גזברות

מנהל המחלקהגאנם חסבאני

שעות פעילות

קבלת קהל: בכל יום א-ה משעה 8:00-15:00
שעות מענה טלפוני: בכל יום א-ה משעה 8:00-15:00

​מחלקת גזברות אמונה על ניהול מערכת כספים תקינה של כל יחידות המועצה וגופיה ומגבשת את המדיניות הכלכלית, בהתאם לחזון המועצה.
במסגרת זו המחלקה אחראית על גיוס וניהול המשאבים הכספיים של המועצה, בניית התקציב וניהולו, תוך שמירה על מסגרת התקציב.
צוות המחלקה פועל תוך הקפדה על חוקים, צווים ותקנות החלים על רשויות מקומיות, בשיתוף ובקבלת החלטות עם הנהלת המועצה ובאישור מליאת המועצה. יועץ ראש המועצה לענייני גזברות.

תחומי אחריות

 • הכנת תקציב המועצה ובקרת ביצוע.
 • הכנת דוח"ות כספיים רבעוני ושנתי בהתאם להוראת הדין, והם בתחומי תקציב ומנהל תקין, ניהול ביטוחי המועצה.
 • הוצאה לפועל של המדיניות הכלכלית.
 • גיוס מקורות מימון.
 • קשר ייזום ושוטף עם משרדי ממשלה וגורמי חוץ בכל הנוגע לפעילויות המועצה: גיוס משאבים, תקציבי פיתוח.
 • ניהול תקציבי הפיתוח ופרויקטים.
 • בקרה על ניהול תקין של תקציבי הישובים, תאגידים, עמותות ומוסדות נתמכים.
 • סיוע בפיתוח כלכלי של הישובים.
 • מימוש הכנסות המועצה בהתאם לחוקים ולתקנות.
 • יישום מדיניות תשלומים ואשראי מול ספקים , ישובים ומוסדות.
 • מתן הדרכה וליווי מחלקות המועצה לביצוע פעולות.

בעלי תפקידים

שם תפקיד טלפון דואל

יחידות