ועדות המועצה

​​

שם הועדהיו"רחברי הועדה
הנהלה מודי סעדעאמר סעד, הישאם עביד, ראמי עאמר
ביקורתתיסיר עג'מיהראאד חמדאן, רובין ביבאר
מכרזיםסלמאן ביסאןעאמר סעד ,רובין ביבאר
מל"חמודי סעדמואפק סעיד, עארף דאהר, מומתאז סעיד, סלמאן ביסאן ,כאמל ברכאת, נדים ביבאר, חאתם עג'מיה
הנצחת נפגעי טרורמומתאז סעידמהנא ברכאת, הישאם עביד, נעמאן קטימה, נוהאד סיף, אג'וד עג'מיה, האני ביבאר, עלי עאמר
איכות הסביבה ראמי עאמרלוטפי ביסאן, מומתאז סעיד, רובין ביבאר.שני נציגי ציבור בתיאום עם המחוז
מאבק בנגע הסמים ומיגור באלימותהישאם עבידעאמר סעד, מערוף עאמר, תיסיר עגמיה,נדים ביבאר, כאמל ברכאת, ספא סעדו, שפיק סעיד, עלי דאהר
הנחה בארנונה עאמר סעדמהנא ברכאת, כאמל ברכאת, גזבר, סאמר ביסאן 
ערר לענייני ארנונהעו"ד אמל סעדגיהאד עביד,יוסף קארוט, סלמאן עג'מיה נציג ציבור
משנה לתכנון ובניהמודי סעד כל חברי המליאה- חאתם עג'מיה
הקצאות מקרקעיןמזכיר המועצהגזבר, סאמר ביסאן, חאתם עג'מיה, מפלח ברכאת
תמיכותמזכיר גזבר, סאמר ביסאן, אגפים רלוונטיים
רכש ובלאימועתז סעדעאדל סעיד, סאמר ביסאן, אגפים רלוונטיים 
משנה לתיירות ותשתיותראמי עאמרעאמר סעד, תיסיר עג'מיה, ראאד חמדאן, מופלח ברכאת
ביטחוןעאמר סעדהישאם עביד, דיב פרג',ראמי עאמר, עפיף זיאדה, חאתם עג'מיה, גזבר, ספא סעדו
חקלאותהישאם עבידראמי עאמר ,עאמר  סעד,תיסיר עג'מיה, קבלאן עבאס,אמין עאמר,סלימאן נזאל חאתם עג'מיה נציג ציבור.
חינוךהישאם עבידעאמר סעד ,מומתאז סעיד, תיסיר עג'מיה, דר רגא פרג', דר סלימאן חטיב, חסין חמדאן, נאדיה ביבאר,נאדיה חמדאן, נדים ביבאר, נזים סביתי, סמיר עבאס, ראמי עאמר, סלימאן ברכאת​
סמלים ושמותראמי עאמרעאמר סעד, סלמאן ביסאן, רובין ביבאר
ספורטוהאב זיאדההישאם עביד, סלמאן ביסאן, מהנא ברכאת, גזבר
הגנה על האדמותמודי סעדחברי המליאה, מחמוד סיף, יוסף קארוט, עיסאם עביד, גאלב סיף, מחמד עבאס, עטאללה עג'מיה 
סנכרון בין הנוער לגיל שלישימודי סעדעאמר סעד, הישאם עביד, דיב פרג'
השקעותגזברמזכיר ויועץ משפטי
התקשרויותגזברמזכיר ,יועץ משפטי
ועדת כספיםמודי סעדעאמר סעד, הישאם עביד, דיב פרג'​